mój blog

Luty 10, 2018 autor: Krzysztof Płonka / kategorie: Subiekt GT

Subiekt GT - Zaawansowana edycja bazy danych.

Witam!
W drugim poradniku pokażę jak edytować baze danych Subiekta. Program ten jest zbudowany z wykorzystaniem Microsoft SQL Server. Moim przykładem bedzie edycja towarów i usług.
W tym celu należy:

 1. Zainstalować program UniversalSQLEditorSetup.msi
 2. Połączyć z bazą SQL: Connect - “DNS-less” Login - SQL Serwer… Dane do logowania serwer: USER\INSERTGT user: sa password:
 3. Wybrać podmiot (Nazwa firmy)
 4. Otworzyć w bazie Tabele: (np. dbo.tw__Towar, dbo.tw_Stan) prawym na tabeli i Retrieve rows - In New Window
 5. TERAZ NAJWAŻNIEJSZA CZĘŚĆ PORADNIKA!!!
  ABY USUNĄĆ ZALEŻNOŚĆI W TABELI dok_Pozycja należy ustawić ob_TowId na NULL za pomocą SQL w okienku Untitled
UPDATE dok_Pozycja
	  SET ob_TowId = null
  WHERE ob_TowId = 338 

(przykładowe id towaru 338 oczytane z tabeli dbo.tw__Towar)

 1. Teraz już bez problemu można usunąć nie używany towar w Subiekcie prawym przyciskiem myszy i usuń.
  I jeszcze jedna wskazówka:
 2. ZMIANA ILOŚCI SZTUK TOWARU!!!:
  Po punkcie 4. Odczytać id towaru z tabeli dbo.tw__Towar i przejść do tabeli dbo.tw_Stan i zmienić ilość

I to by było wszystko na dzisiaj, miłego edytowania :)