mój blog

Luty 11, 2018 autor: Krzysztof Płonka / kategorie: Subiekt GT

Subiekt GT - Automatyczna kopia zapasowa.

Witam!
W kolejnym poradniku podejmę trochę lżejszy temat, a mianowicie jak ustawić np. codzienne automatyczny tworzenie kopi zapasowej danych naszej firmy.

 1. Na początku trzeba uruchomić program Archiwizator.
 2. W Menu Podmiot wybrać Harmonogram i Ustal
 3. W nowo otwartym oknie przechodzimy na zakładkę Harmonogram i ustawiamy archiwizację np codziennie o godz 11.oo
czytaj dalej

Luty 10, 2018 autor: Krzysztof Płonka / kategorie: Subiekt GT

Subiekt GT - Zaawansowana edycja bazy danych.

Witam!
W drugim poradniku pokażę jak edytować baze danych Subiekta. Program ten jest zbudowany z wykorzystaniem Microsoft SQL Server. Moim przykładem bedzie edycja towarów i usług.
W tym celu należy:

 1. Zainstalować program UniversalSQLEditorSetup.msi
 2. Połączyć z bazą SQL: Connect - “DNS-less” Login - SQL Serwer… Dane do logowania serwer: USER\INSERTGT user: sa password:
 3. Wybrać podmiot (Nazwa firmy)
 4. Otworzyć w bazie Tabele: (np. dbo.tw__Towar, dbo.tw_Stan) prawym na tabeli i Retrieve rows - In New Window
 5. TERAZ NAJWAŻNIEJSZA CZĘŚĆ PORADNIKA!!!
  ABY USUNĄĆ ZALEŻNOŚĆI W TABELI dok_Pozycja należy ustawić ob_TowId na NULL za pomocą SQL w okienku Untitled
UPDATE dok_Pozycja
	  SET ob_TowId = null
  WHERE ob_TowId = 338 

(przykładowe id towaru 338 oczytane z tabeli dbo.tw__Towar)

 1. Teraz już bez problemu można usunąć nie używany towar w Subiekcie prawym przyciskiem myszy i usuń.
  I jeszcze jedna wskazówka:
 2. ZMIANA ILOŚCI SZTUK TOWARU!!!:
  Po punkcie 4. Odczytać id towaru z tabeli dbo.tw__Towar i przejść do tabeli dbo.tw_Stan i zmienić ilość
czytaj dalej

Luty 09, 2018 autor: Krzysztof Płonka / kategorie: Subiekt GT

Subiekt GT - Seria poradników na temat programu.

Witam!
Zapraszam na serię poradników na temat systemu zarządzania firmą Subiekt GT. Na początek przedstawię niekiedy frustrujący fakt, wąskich kolumn na wydrukch. Aby zmienić szerokość kolumny należy:

 1. Wejść w Menu Widok -> Administracja -> Wzorce wydruków
 2. Następnie wybrać interesującą pozycję do zmiany (np. Zamówienia od klienta ZK Standard), kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać powiel.
 3. Po dwukrotnym kliknięciu na wzorzec w zakładce Zawartość -> Kolumny wybrane -> Ilość -> Edycja ustawić szerokość kolumny w cm (np 1.50) i dwa razy OK
 4. Na koniec można ustawić dany wzorzec jako aktywny, wchodząc do menu Operacje -> Ustaw jako aktywny.
czytaj dalej